De Cito toets
  Info
  Dit schooljaar de (cito) eindtoets? 

Algemene informatie
Citotoets van het cito

 • Waarom een citotoets van het cito?
 • Wie is verantwoordelijk voor de citotoets van het cito?
 • Is er een aangepaste toets voor dyslectische en/of gehandicapte leerlingen?
 • Wat doet de Inspectie van het Onderwijs met de uitslagen van de citotoets van het cito?
 • Zijn er ook andere toetsen dan de citotoets van het cito?


 • Waarom een citotoets van het cito?
  Alhoewel een eindtoets niet is verplicht, maken jaarlijks veel basisschoolleerlingen in groep acht de citotoets. Deze eind toets basisonderwijs wordt ontwikkeld door de Citogroep. De toets geeft informatie over de kennis van de individuele leerling en scholen kunnen de toets gebruiken om hun schoolresultaten te vergelijken met andere scholen. Verder gebruiken de basisscholen de uitkomst van de toets, naast het oordeel van de leraar, meestal als onderdeel van het onderwijskundig rapport dat zij als advies voor het voortgezet onderwijs moeten opstellen. zie ook: Advies voor het voortgezet onderwijs.

 • Wie is verantwoordelijk voor de citotoets van het cito?
  De Citogroep te Arnhem is verantwoordelijk voor de toets. Deze organisatie stelt de toets samen, geeft aan op welke data de toets moet worden afgenomen, verzorgt de automatische verwerking van de toetsresultaten en koppelt deze terug naar de scholen. De scholen informeren vervolgens de leerlingen en ouders over de uitslag van de toets. De Citogroep levert alleen gegevens aan scholen en niet aan particulieren. Hierdoor is het bij de Citogroep ook niet mogelijk om kinderen individueel te testen. Hiervoor kan een schoolbegeleidingsdienst in de regio, een AOB (Adviesbureau voor Opleiding en Beroep) of een psycholoog worden ingeschakeld.. Een lijst van erkende psychologen is te verkrijgen via het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen.


  zie ook: Citogroep | AOB's | NIP

 • Is er een aangepaste toets voor dyslectische en/of gehandicapte leerlingen?
  De Citogroep heeft voor blinde kinderen opgavenboekjes in braillle gemaakt. Voor slechtziende kinderen is er een vergrote versie (A3-formaat) van de toets te verkrijgen. Verder kunnen scholen dyslectische leerlingen meer tijd geven om de toets te maken. Ook bestaat er een gesproken versie van de toets. Voor meer informatie kan de basisschool contact opnemen met de Citogroep. zie ook: Citogroep

 • Wat doet de Inspectie van het Onderwijs met de uitslagen van de citotoets van het cito?
  De Inspectie van het Onderwijs gebruikt de uitslagen van de cito - eindtoets en van andere toetsen om zich een oordeel te vormen over de 'opbrengsten' (resultaten) van het onderwijs op de scholen. Deze oordelen van de inspectie zijn te vinden in de schoolrapporten, die de inspectie van alle scholen in Nederland heeft opgesteld. Deze schoolrapporten zijn te vinden op de website van de inspectie. Individuele scores per leerling worden door de inspectie niet opgenomen. Zij benut de gegevens van de leerlingen om zich een totaaloordeel over de school te vormen. zie ook: Onderwijsinspectie


 • Zijn er ook andere toetsen dan de citotoets van het cito?
  Er zijn wel andere eindtoetsen dan de Citotoets van het cito in gebruik, bijvoorbeeld de ISI-test: Interesse Schoolvorderingen Intelligentie. Naast schoolvorderingen geeft deze test ook een indicatie van de capaciteiten (intelligentie) van de leerlingen. Deze test vormt het laatste onderdeel van een stappenplan waarop het advies voor het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd. Dit stappenplan bestaat verder uit een schoolvragenlijst voor leerlingen, gegevens van de school en van de ouders van de leerling. Dit gebeurt in groep 7. In groep 8 wordt dan vervolgens de ISI-test afgenomen. Verder is algemene informatie over toetsen is te vinden op de website toetswijzer.nl. Op deze site is de Toetsgids opgenomen. Deze gids bevat beschrijvingen en beoordelingen van toetsen die in de handel verkrijgbaar zijn. De toetsen kunnen op basis van beoordelingen met elkaar vergeleken worden. Toetsgids is een uitstekend hulpmiddel voor docenten, managers, onderwijsadviesbureaus en orthopedagogen die van plan zijn een toets te gebruiken of te kopen. zie ook: Toetswijzer  Bron: Website Ministerie van Onderwijs.

Direct door naar www.eindtoetsen.nl voor alle info over de eindtoets-, entreetoets en andere cd's en de huidige prijs - aanbiedingen!


Meer info: Rekenen cd deel 1
Rekenopgaven - grotendeels met video - uitleg van de antwoorden!

 Meer info: Begrijpend lezen cd deel 1
10 teksten - Ben je niet zo goed in taal onderdeel begrijpend lezen. Dan is dit een aanrader.

 Meer info: Studievaardigheden cd deel 1
Met opgaven over omgaan met informatie, woorden / volgorde, grafieken, tabellen, diagrammen, met uitleg van de antwoorden, deels met video.

 Meer info: Wereldoriëntatie cd deel 1
Met opgaven over Aardrijkskunde, Algemeen inzicht, Geschiedenis en Natuuronderwijs, met uitleg van de antwoorden, deels met video.

 Meer info: Taal cd deel 1
Opgaven over verhaalvolgorde, spelling en woordbetekenis.Bekijk ook eens de TV uitzending van Rondom Tien van de NCRV!

Meer info: Eindtoets cd deel 1
Vragen met video - uitleg - de eerste CD! Zie ook TV uitzending Rondom Tien van de NCRV!

 Meer info: Eindtoets cd deel 2
Vragen - antwoorden - uitleg: uitleg deels met video's.

 Meer info: Eindtoets deel 3
Vragen - antwoorden - uitleg: uitleg deels met video's.

 Meer info: Eindtoets cd deel 4
Maak een eindtoets - vragen - antwoorden. Let op: uitleg van de vragen van de Eindtoets cd deel 4 staan op Eindtoetsen CD's deel 1, 2 en 3

 Meer info: Rekenen cd deel 2
Vragen - antwoorden - uitleg - deels met video.

 Meer info: Begrijpend lezen cd deel 2
10 teksten - Ben je niet zo goed in taal onderdeel begrijpend lezen. Dan is dit een aanrader.

 Meer info: Studievaardigheden cd deel 2
Opgaven over omgaan met informatie, woorden / volgorde, grafieken, tabellen, diagrammen, met uitleg van de antwoorden, deels met video.

 Meer info: Thema cd deel 1 Op vakantie
Vragen - antwoorden - uitleg - deels met video.