Lesmethode Pro-Actief    

Lesmethode Pro-Actief (nieuw)

Ieder onderdeel van de methode, bedoeld voor Competentie Gericht Onderwijs, bestaat uit:

 • Lessen opgemaakt in Wordbestanden

 • Vragenseries per les

 • Docentenhandleiding per les (met vragen en antwoorden)

 • Powerpoint video per les (v. windows media player)

  De lessen in ieder onderdeel zijn gebaseerd op de nieuwe kwalificatiedossiers. Inmiddels staat vast dat een aantal van de negen onderdelen bruikbaar zijn in verschillende beroeps opleidingen.

  Doordat SM&C de afgelopen jaren veel heeft gewerkt met stagiaires van ROC van Twente kon met heel veel praktijkvoorbeelden worden gewerkt, die zijn opgenomen in de lesmethode.

  De onderdelen van de methode:

 • Commercieel handelen

 • Zakelijk handelen, deel 1

 • Zakelijk handelen deel 2

 • Telefoon technieken

 • Schriftelijk en digitaal communiceren

  En als bibliotheek materiaal:

 • Presenteren kun je leren (versie 2.1)

 • Algemene Economie deel 1

 • Algemene Economie deel 2

 • Algemene Marketing deel 1

  Voor de vijf hoofdonderdelen wordt hierna een overzicht gegeven. Vanaf begin november 2005 zal hier, op deze pagina, het nodige demomateriaal beschikbaar zijn.

  De hoofdonderdelen


  Commercieel handelen

 • Klanten acquireren
 • Verkoopgesprekken
 • Contact leggen / relatiebeheer
 • Offertes opstellen / afhandelen
 • Onderhandelen

 • Zakelijk handelen, deel 1 en 2

 • Informatie verwerken en archiveren

 • Initiatiefrijk verantwoord handelen

 • Eigen werkzaamheden voorbereiden

 • Omgaan met vertrouwelijke informatie

 • Opdrachten afstemmen

 • Communiceren tijdens werkzaamheden

 • Rapporteren

 • Samenwerken

 • Klantgericht handelen

 • Beroepscompetenties ontwikkelen

 • Zorg dragen voor kwaliteit

 • Omgaan met problemen

 • Veilig en milieubewust werken  Telefoon technieken

 • Algemene inleiding

 • Telefoongesprekken

 • De voorbereiding

 • Gesprekstechnieken

 • Inkomende en uitgaande gesprekken

 • De gesprekstechnieken

 • Tips voor het telefoongesprek


 • Schriftelijk en digitaal communiceren

 • Het stappenplan: de offerte

 • De conceptbrief

 • De mailingbrief

 • De klachtenbrief

 • De nieuwsbrief

 • De opmaak van een brief

 • De website en communicatie

 • De planning en uitvoering van een mailing

 • Inkomende en uitgaande post

 • Het koppelen van bestanden