Bibliotheken / Scholen / docenten Modules Content - Box   

Presentatietechnieken

Een nieuwe Interactieve CD in ons assortiment.


Examen

Eindexamen Dvd
Presentatietechnieken
Interactief.
Meer info / bestellen
Aardrijkskunde dl. 1, Natuur & Milieu *
71 video's Havo.vernieuwd.
Meer info / bestellen
Aardrijkskunde dl. 2, Natuurlijk milieu
67 video's, kl.1/2/3.
Meer info / bestellen
Aardrijkskunde dl. 3, De 6 nederlandse landschappen *
Vernieuwd.
Meer info / bestellen
Aardrijkskunde dl. 4, Actieve aarde *
45 video's 6 VWO vernieuwd.
Meer info / bestellen
Aardrijkskunde dl. 5, Gesteenten *
85 gesteenten / powerpoint V
Meer info / bestellen
Aardrijkskunde dl. 6, Vervoer en ruimtelijke inrichting *, 39 begrippen
Meer info / bestellen
Aardrijkskunde deel 7, Atlas en kaartgebruik *
16 opdrachtenseries / vaardigheidscursus
Meer info / bestellen
Biologie dl. 1 *
10 lesvideo's bovenbouw H/V vernieuwd.
Meer info / bestellen
Biologie dl. 2, Natuuronderwijs
23 lesvideos, bovenbouw PO / onderbouw VO
Meer info / bestellen
Economie dl. 1 *
10 lesvideo's, bovenbouw H/V vernieuwd
Meer info / bestellen
Economie deel 2
10 lesvideo's, onderbouw VMBO / HAVO / VWO
Meer info / bestellen
Geschiedenis dl. 1, Bronnengebruik
10 lesvideo's, bovenbouw H/V
Meer info / bestellen
Management & Organisatie *
10 lesvideo's, bovenbouw H/V vernieuwd
Meer info / bestellen
Natuurkunde dl. 1 *
10 lesvideo's, bovenbouw
H/V
Meer info / bestellen
Nederlands:
Presenteren kun je leren

8 lesvideo's vernieuwd
Meer info / bestellen
Economie en M&O *
Samenvattingen
HAVO/VWO
Meer info / bestellen
Scheikunde deel 1 *
10 probleemstellingen bovenbouw (H/V).
Meer info / bestellen
Wiskunde A dl. 1 *
10 probleemstellingen, bovenbouw HAVO vernieuwd
Meer info / bestellen

* Gebruikt U de cd's voor examenvoorbereiding: De lessen op de CD's zijn gemaakt voor de examens van 2006. Het kan zijn dat de onderwerpen die U per vak moet kennen voor het examen van 2007 veranderd zijn. Houdt hier rekening mee. Raadpleeg zonodig een vakdocent.