Natuurlijk milieu - Aardrijkskunde Begrippenlijst deel 2   Afbeeldingen  


Bestellen

Informatie

 • Natuurlijk Milieu Deel 2

 • 67 begrippen behandeld via films op CD

 • Met 67 bijbehorende worddocumenten

 • Te bestellen: Natuurlijk milieu/Aardrijkskunde deel 2

 • Individueel leren

 • En als bijlage op de CD de worddocumenten

 • Zie hieronder de volledige begrippenlijst

Voorbeelden

Inhoud

Algemeen

 • Absolute afstand
 • Boomgrens
 • Cultuurlandschap
 • Hoogtegrenzen
 • Natuurlandschap
 • Plaatsbepaling
 • Relatieve afstand
 • Sneeuwgrens
 • Vegetatie / Vegetatiezones
Natuurlijke aardrijkskunde deel 1

 • Aardbevingen
 • Breuken
 • Delfstoffen
 • Endogene krachten
 • Endogene krachten / Exogene krachten
 • Eruptie
 • Fossielen
 • Geologie
 • Geologische tijdschaal
 • Horst / Slenk
 • Jong / Oud gebergte
 • Opbouw aarde
 • Platentektoniek
 • Plooidalen / plooiruggen
 • Reliëf
 • Vulkanisme
Natuurllijke aardrijkskunde deel 2

 • Bodem
 • Afzetting
 • Chemische verwering
 • Erosie
 • Fiern
 • Gelaagdheid
 • Gletsjer
 • Gletsjerpoort
 • Gletsjerpuin
 • Gletsjerspleet
 • Grind
 • Korrelgrootte
 • Landijs
 • Mechanische verwering
 • Morenen / Morenewal
 • Verwering
Water op aarde

 • Aride
 • Condenseren
 • Dampkring
 • Grondwater
 • Humide
 • Kringloop
 • Stollen/condenseren/verdampen/smelten
 • Stroomgebied
 • Stroomgebied / Waterscheiding
 • Verhang en verval
 • Zeestromen
Weer en klimaat

 • Front
 • Hoge / lage drukgebieden
 • Isobaar
 • Isotherm
 • Klimaatsysteem van Köppen
 • A - klimaten
 • B - klimaten
 • C - klimaten
 • D - klimaten
 • E - klimaten
 • Klimaat
 • Klimaatverandering
 • Temperaturen op aarde
 • Weer
 • Windsystemen

 • Totaal Ca. 150 minuten film.

Bestellen van de begrippenlijst CD deel 2.