Aardrijkskunde deel 5. Gesteenten onder de loep genomen..   Afbeeldingen  


Bestellen

Informatie

 • ± 85 gesteenten onder de loep genomen.

 • De CD boorde(n)vol worddocumenten met gesteenten.

 • Circa 85 gesteenten behandeld

 • Vragen en antwoorden.

 • Zie hieronder de lijst met diverse behandelde gesteenten.

Voorbeelden
 • Voorbeeld worddocument vindt u hier, Marmer

Gesteenten


Stollingsgesteenten:

 • Adulaar
 • Agaat
 • Amethist
 • Basalt
 • Biotietglimmer
 • Chromiet / Chromietijzererts
 • Diabaas
 • Dioriet
 • Fluoriet
 • Fonoliet
 • Gabbro
 • Graniet
 • Hoornblende in Vulkanisme
 • Jaspis
 • Kaliveldspaat / Orthoklaas
 • Kwartsporfier
 • Lava
 • Magneetkies / Pyrithon
 • Mageneetijzererts / Magenetiet
 • Melafier
 • Melafiermandelsteen
 • Obsidiaan
 • Olivijn
 • Rookkwarts
 • Rozenkwarts
 • Syeniet
 • Trachiet
 • Vuursteen
Sedimentgesteenten:
 • Anhydriet
 • Bariet / Zwaarspaat
 • Bauxiet
 • Bruin ijzererts / Limoniet
 • Bruinkool
 • Conglomeraat
 • Dolomietkalk
 • Gips
 • Grauwacke
 • Kalkspaat / Dubbelspaat / Calciet
 • Kaolien / Porselein aarde
 • Krijt
 • Löss
 • Oólitiesche kalksteen
 • Plattenkalk
 • Rode zandsteen
 • Schelpenkalk
 • Sideriet / Ijzerspaat
 • Steenzout
 • Turf
 • Witte zandsteen
Ersten & mineralen:
 • Chrysocoll / Kiezelkoper
 • Mangaanspaat / Rodochrosiet
 • Rood ijzererts / Hematiet
Metamorfe gesteenten:
 • Antimoonerts
 • Biotietglimmer
 • Calciet / Witte kalk
 • Cinnaber
 • Glimmerschist
 • Grafiet
 • Grafietgneis
 • Hemimorfiet
 • Kleischisht
 • Kleisteenschist
 • Koperkies
 • Koperlei
 • Kwartsiet
 • Lithiumerts
 • Looderts
 • Loodglans / Galeniet
 • Mangaanerts
 • Marmer
 • Muscovietglimmer
 • Seicietschist
 • Speksteen
 • Talkschist
 • Zinkblende in kwarts
 • Zinkerts
 • Zwavelkies
Bestellen van de Aardrijkskunde, gesteenten CD.