Aardrijkskunde deel 7. Atlas- en kaartgebruik.   Afbeeldingen  


Bestellen


Informatie


 • 16 opdrachtenseries met vragen en antwoorden.

 • De CD heeft ondersteunende worddocumenten.

 • De CD boorde(n)vol kaarten, foto's, tekeningen.

 • De films zijn voorzien van een voice - over.

 • Zie hieronder de lijst met atlas- en kaartopdrachten.

Voorbeelden
Atlas- en kaartgebruik opdrachten:
 • Grondsoortengebruik in Nederland
 • Platentektoniek en vloedgolven
 • Economie / milieu / BNP / landen van Europa
 • Platentektoniek / klimaten op aarde en continentendrift
 • Ruimtelijke ordening en vervoerssystemen
 • Inpoldering en landinrichting
 • Grondsoorten, bodems, horizonten en bodemprofielen
 • Geboortecijfer, sterftecijfer en vergrijzing
 • Migratie, migratiestromen en interregionale migratie
 • BNP, handelsbalans en regionale ongelijkheid
 • Klimaatsysteem van Köppen
 • Demografie
 • Migratie, migratiesaldo, immigratie en emigratie
 • Handelsbalans en internationalisering
 • Internationalisering, vervoersstromen en handelsbalans
 • Verzuring, vermesting, uitspoeling en bio-industrie

Bestellen van de Aardrijkskunde Deel 7 CD.