Economie probleemstellingen. 10 onderdelen bekeken..   Afbeeldingen  


Bestellen

Informatie
 • Economie voor de bovenbouw

 • Versie 2.0

 • 210 onderwerpen in video's uitgelegd

 • 10 worddocumenten (voor ieder begrip een document)

 • Nu ook verwerkingsopdrachten en antwoorden

 • Vragen / antwoorden

 • Docenthandleiding

 • Single user versie euro 49,95

 • Doelgroepen: divers

Voorbeelden

Probleemstelling:

 • Economische kringloop: Alle geldstromen tussen gezinnen, bedrijven, overheid en het buitenland. Waarbij de banken de financiële tussenpersoon zijn.
 • Structuur en conjunctuur: Vraag en aanbod.
 • Monopolist: Enige aanbieder en dus prijszetter op de markt.
 • Geld & Banken: De primaire en secundaire banken.
 • De Valutamarkt: Het geheel van vraag en aanbod van de valuta uitgedrukt in een andere valuta.
 • Overheid / belastingen: De collectieve sector.
 • Het Keynesiaanse model: Vraag of conjunctureel model.
 • De Lorenzcurve / A.I.Q.: Nationale,- personele,- categoriale inkomstenverdeling.
 • De Arbeidsmarkt: Geheel van vraag en aanbod van de productiefactor arbeid.
 • Elasticiteiten: Hoe gevoelig consumenten reageren.

Bestellen van de Economie CD Deel 1.