Management & Organisatie probleemstellingen.   Afbeeldingen  


Bestellen

Informatie
 • 10 onderwerpen in video's uitgelegd

 • 10 Worddocumenten

 • Versie 2.0

 • Vragen / antwoorden

 • Docenthandleiding

 • Versie 2.0: geen docent meer in beeld

 • Single - user versie: euro 59,95

 • Netwerkversie: kosten afhankelijk van type onderwijs

 • Doelgroepen: divers

Voorbeelden

Probleemstelling:

 • Brutowinstopslag en brutowinstmarge: kostprijs, inkoopprijs, verkoopprijs, inkoopwaarde en verkoopwaarde.
 • Aandelen en obligaties: intrinsieke waarde, bruto/stock/cash dividend, vennootschaps/dividend - belasting.
 • Marketing: 4ps, omgevingsfactoren, marketingstrategie, (on)gedifferentieerde en geconcentreerde marketing.
 • Interestberekeningen: contante waarde, annuïteiten, interestperunage, enkelvoudige of samengestelde interest.
 • Break-evenpoint: break-evenafzet, indifferentiepunt, veiligheidsmarge, variabele/constante kosten.
 • Afschrijvingen: technische/economische slijtage, netto restwaarde, negatief, balans en herwaarderingsreserve.
 • Liquiditeits- en resultatenbegroting: betalingstermijn, liquiditeits- en resultatenbegroting.
 • Rentabiliteit en hefboomeffect: vermogen, rentabiliteit, overwaarde en ongerealiseerde winst.
 • Kengetallen: liquiditeit en de solvabiliteit van een onderneming.
 • Prijs en efficiency verschillen: het bezettingsverschil, bedrijfsresultaat, voor/na calculatie, kostprijs.

Bestellen van de Management & Organisatie CD.